Haptotherapie

De haptotherapie is een begeleidingsvorm die gebaseerd is op het principe van de haptonomie. De essentie van de haptotherapie ligt in het herstellen of verstevigen van de natuurlijke wisselwerking tussen jou en je omgeving. In het contact tussen mensen vertelt ons lichaam veel over onszelf. Onbewust laten we zien hoe we ons voelen. Als we ons goed voelen zijn onze bewegingen en gebaren soepel en licht. Als we te gespannen zijn worden onze bewegingen trager en onzeker. In de haptonomie benoemen we het lichaam als het huis waarin we wonen.**)
Elkaar aanraken is een natuurlijke manier van gevoelens delen. Ga maar na als je een kind wil troosten neem je het bijna automatisch op schoot. Het gaat niet om zomaar aanraken, het gaat om liefdevol en respectvol contact.

**)Collega Dieuwke Talma heeft een leerzaam boek geschreven. In “Het lichaam als verhaal”, wordt de haptonomie in begrijpelijke taal uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en de behandelpraktijk. Een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de haptonomie.

Jouw persoon staat centraal

In de gezondheidszorg, zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg, worden we vaak voor een deel behandeld: een pijnlijke schouder, buikklachten of een depressie. Er wordt van uit de klacht naar de cliënt gekeken. Als haptotherapeut kijken we niet alleen naar de klacht maar vooral naar de persoon. Klachten zijn niet alleen fysiek maar ook gerelateerd aan de thuissituatie, de werksituatie en de persoonlijke geschiedenis. We kijken hoe je van jongs af aan gevoelens hebt kunnen uiten en beleven.Als je veel indringende gebeurtenissen hebt meegemaakt, dan voel je, je misschien niet meer thuis in je eigen lichaam. Je voelt leeg aan of juist heel gepantserd.
Veerkracht en zelfvertrouwen kunnen door de behandeling worden hersteld.

Behandeling

Een behandeling bestaat gewoonlijk uit twee delen: eerst een gesprek, daarna een haptonomische oefening of behandeling. Een sessie duurt 45 minuten tot 60 minuten. Tijdens de intake-fase (drie tot vijf behandelingen) krijgen we inzicht in hoe jij van jongs af aan gevoelens hebt kunnen uiten en delen en hoe dit in je huidige situatie uitwerkt. In de intake-fase kijken we of haptotherapie voor jouw probleem een adequate behandeling is. Als dat niet zo is kan ik je verwijzen. Om vertrouwd met elkaar te raken is de frequentie in het begin wekelijks. Na de intake-fase bepalen we de frequentie van de begeleiding, passend bij jouw behoefte en mogelijkheden.

Kosten en Vergoeding per 1 januari 2023

Een behandeling van ca 50min kost € 102,50
Relatiebegeleiding van 75 minuten kost € 153,75*)

*)Bij relatie therapie hebben we soms meer tijd nodig dan 75 minuten breng ik de werkelijk tijd in rekening.

Zie ook de VVH-vergoedingenlijst